Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
üΣύμφωνα με τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, PiagetDewey, τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση, όταν εμπλέκονται ενεργά, μέσα από τη δική τους δραστηριότητα.
üΠαράλληλα όμως πρόκειται και για μια συμμετοχική  διαδικασία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την ενεργητική αντιπαράθεση με τα πράγματα και την αλληλεπίδραση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον, σύμφωνα με την Κοινωνικοπολιτιστική θεωρία του Vygotsky.     
üΕνώ και ο  Bruner  υποστηρίζει  την  ανακαλυπτική  μάθηση,  τη μάθηση δηλαδή  μέσα  από  την  ανακάλυψη  και  τη  διερεύνηση. 
******
Τα φύλλα εργασίας ενδείκνυνται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για την αξιολόγηση του επιπέδου κατάκτησης των εννοιών από τα παιδιά.
Οι παρακάτω έννοιες που ενδεικτικά παρουσιάζουμε προέρχονται από το γνωστικό αντικείμενο "Παιδί και Περιβάλλον" και ελέγχονται διεπιστημονικά αλληλεπιδρώντας με έννοιες από τις υπόλοιπες γνωστικές περιοχές.

ΓΛΩΣΣΑ- ΑΝΑΓΝΩΣΗΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ 
- ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥΜΕΓΕΘΗ 


ΟΜΑΔΕΣ - ΣΕΙΡΕΣ - ΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ
- ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πίνακες ζωγραφικής με θέμα το φθινόπωρο

 ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Γ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

http://antikleidi.com/2013/09/22/autumn-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου